วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2555

ສຸຈະລິດ ໓ ຢ່າງ

໑. ປະພຶດຊອບດ້ວຍກາຍ ຮຽກວ່າກາຍສຸດຈະລິດ
໒. ປະພຶດຊອບດ້ວຍວາຈາ ຮຽກວະຈີສຸດຈະລິດ
໓. ປະພຶດຊອບດ້ວຍໃຈ ຮຽກມະໂນສຸດຈະລິດ

ກາຍສຸຈະລິດ ໓ ຢ່າງ
ເວັ້ນຈາກຂ້າສັດ ໑ ເວັ້ນຈາກລັກຊັບ ໑ ເວັ້ນຈາກປະພຶດຜິດໃນກາມ ໑
ວະຈີສຸຈະລິດ ໔ ຢ່າງ
ເວັ້ນຈາກເວົ້າເທັດ ໑ ເວັ້ນຈາກເວົ້າສໍ່ສຽດ ໑ ເວັ້ນຈາກເວົ້າຄຳຫຍາບ ໑ ເວັ້ນຈາກເວົ້າເພີ້ເຈີ້ ໑
ມະໂນສຸຈະລິດ ໓ ຢ່າງ
ບໍ່ໂລບຍາກໄດ້ຂອງພວກເຂົາ ໑ ບໍ່ພະຍາບາດປອງຮ້າຍພວກເຂົາ ໑ ເຫັນຊອບຕາມຄອງທຳ ໑
ສຸຈະລິດ ໓ ຢ່າງນີ້ ເປັນກິດຄວນເຮັດ ຄວນປະພຶດປະຕິບັດ